Boeken van Anne van der Bijl

Anne van der Bijl (1928) schreef vele boeken over het smokkelen van Bijbels, de kracht van gebed en wat radicaal Jezus Christus volgen voor je leven betekent. Anne van der Bijl kwam wereldwijd op voor vervolgde christenen en is de oprichter van Open Doors. Hij verwierf internationaal bekendheid als Brother Andrew en God’s Smuggler (God’s smokkelaar).

God’s Smuggler (1967)

Anne van der Bijl brengt zijn Bijbelsmokkelverhalen uit in zijn autobiografie ‘God’s Smuggler’. Het boek wordt meer dan 10 miljoen keer verkocht en in meer dan 35 talen uitgebracht. In ‘God’s Smuggler’ schrijft Anne van der Bijl over de eerste jaren in zijn werk voor vervolgde christenen. Het boek wordt op zijn eigen verzoek nooit in het Nederlands uitgegeven. De voornaamste reden is dat hij zijn gezin wil beschermen. Ook vindt hij dat hem geen heldenstatus toegedicht moet worden. “Ik hoef niet op een voetstuk te worden geplaatst, ik ben maar een gewone man”, zegt hij daarover.

De ethiek van het smokkelen (1974)

Mag je als christen Bijbels smokkelen? Is een leugentje om bestwil geoorloofd als je aan de grens staat en een beambte vraagt wat je vervoert? En hoe zit het met het gehoorzamen van regeringen zoals de Bijbel opdraagt, terwijl die regering christenen stelselmatig vervolgt? Dit boek beschrijft de ethiek van het smokkelen en hoe Anne van der Bijl zijn werk voor vervolgde christenen uitvoert.
Dit boek is alleen nog tweedehands verkrijgbaar.

De strijd om Afrika (1977)

Als binnen een paar jaar tijd verschillende Afrikaanse landen in handen vallen van atheïstische regimes, is dat voor Anne van der Bijl reden om zijn focus uit te breiden naar het Afrikaanse continent. Over de geestelijke strijd die daar gaande is, schrijft hij het boek ‘De strijd om Afrika’. Anne reist in die tijd onder meer naar Oeganda en in 1978 organiseert Open Doors in Malawi de ‘Love Africa-conferentie’ om zendelingen en anderen die op het continent aan het werk willen daarvoor toe te rusten.
Dit boek is alleen nog tweedehands verkrijgbaar.

Bouwen in een verscheurde wereld (1980)

In het boek ‘Bouwen in een verscheurde wereld’ verwoordt Anne van der Bijl de leiderschapslessen die hij leerde van Nehemia. Nehemia besluit Jeruzalem weer op te bouwen als hij wordt geraakt door berichten over hoe het met de stad gaat. Anne trekt parallellen met zijn eerste reizen naar christenen achter het IJzeren Gordijn en hoe hij werd getroffen door hun nood. In het boek daagt Anne christenen vandaag de dag uit om verder te blijven bouwen, ook als de wereld om je heen in puin ligt.

Als je leven je lief is (1985)

‘De uitdaging van geestelijke oorlogsvoering in de wereld van vandaag’, is de ondertitel van dit boek. In ‘Als je leven je lief is’ gaat Anne van der Bijl in op de vraag hoe je een radicaal leven voor God kunt leiden. In dit boek beschrijft Anne een van zijn geliefde onderwerpen: de waarde van gebed.
Dit boek is alleen nog tweedehands verkrijgbaar.

Tijd voor helden (1989)

In het boek ‘Tijd voor Helden’ stelt Anne van der Bijl dat elke christen ertoe is geroepen een held te zijn. Dat God gewone mannen en vrouwen roept om door Zijn kracht buitengewone dingen te doen. Anne haalt in dit boek een aantal geloofshelden uit de Bijbel aan, onder wie Jona, David en Paulus.
Dit boek is alleen nog tweedehands verkrijgbaar.

En God bedacht zich (1991)

Het boek ‘En God bedacht zich’ staat eveneens in het teken van de kracht van gebed. ‘De macht van biddende christenen is enorm. De loop van de geschiedenis wordt erdoor gekeerd. Daarom doet de duivel er alles aan om christenen af te houden van het gebed, van de voorbede. Als u een rustig, voorspelbaar leven wilt, kunt u dit profetisch boek beter neerleggen. Maar als u invloed wilt hebben bij God, om een keer te brengen in het tragisch lot van mensen en naties, lees dan verder’, luidt de flaptekst.

Persoonlijk

Anne van der Bijl schrijft jarenlang zijn eigen gedachten en terugblikken op reizen in het voorwoord van het huisblad van Open Doors. Een bundeling daarvan resulteert in het boek ‘Persoonlijk’. Het boek komt uit in het jaar dat Open Doors veertig jaar bestond en is een bloemlezing van het werk dat Anne sinds 1955 deed.
Dit boek is alleen nog tweedehands verkrijgbaar.

De roeping (1996)

Het boek ‘De Roeping’ is het feitelijke vervolg op Anne van der Bijls debuut ‘God’s Smuggler’. In ‘De Roeping’ legt de grondlegger van Open Doors uit waarom hij juist níet wachtte op een roeping, maar vertelt hij aan de hand van zijn reizen naar onder meer China, Saoedi-Arabië en Cuba hoe hij het werk vervolgde christenen deed, simpelweg door ‘te gaan’.

Een leger van Licht (2004)

Anne van der Bijl reist veel naar het Midden-Oosten. “Omdat het wereldconflict zich in de eindtijd zal toespitsen op Israël en de landen daar omheen”, is zijn reden. In het boek ‘Een leger van licht’ vertelt de oprichter van Open Doors over het werk dat hij in de decennia ervoor in de regio heeft gedaan en wat hem ertoe drijft juist daar te willen zijn.  
Dit boek is op verschillende plekken nog (online) verkrijgbaar.

Geheime Gelovigen (2008)

Het boek ‘Geheime Gelovigen’ bestaat uit twee delen binnen één kaft: in het eerste deel schrijft Anne van der Bijl over zijn ontmoetingen met christenen in islamitische landen die hun christelijk geloof geheim moeten houden. In het tweede deel van het boek biedt Anne handreikingen over hoe christenen in het Westen kunnen omgaan met moslims.

Ontwapenend gebed (2010)

Voor Anne van der Bijl zijn twee zaken het belangrijkste in zijn leven: de Bijbel en gebed. Over het tweede thema schrijft hij het boek ‘Ontwapenend gebed’, waarin Anne uitlegt hoe belangrijk het is om te bidden voor christenen die om hun geloof worden vervolgd. Zoals het Anne van der Bijl betaamt, voegt hij direct de daad bij het woord en daagt hij lezers uit zelf aan de slag te gaan met gebed.

Nee, niet naar Ninevé (2011)

Het Bijbelverhaal van Jona vormt de inspiratie voor dit boek met uitdagende overdenkingen van Anne van der Bijl. Jona weigerde gehoorzaam te zijn aan de oproep van God om naar Ninevé te gaan. In ‘Nee, niet naar Ninevé’ daagt de oprichter van Open Doors de lezer uit om te gaan als God je roept.
Dit boek is op verschillende plekken nog (online) verkrijgbaar.

Heb het lef

Anne van der Bijl gaat in het boek ‘Heb het lef’ in op het thema geestelijke strijd naar aanleiding van het Bijbelverhaal over David en de reus Goliat. Hoe treed je de ‘reuzen’ in jouw leven tegemoet? En wat kun je daarover leren uit dit overbekende Bijbelverhaal?
Dit boek is op verschillende plekken nog (online) verkrijgbaar.

Exodus (2014)

In vijftig korte overdenkingen neemt Anne van der Bijl je in het boek ‘Exodus’ mee in het leven van Mozes. Opnieuw gaat het in dit boek over één van de thema’s die Anne na aan het hart ligt: radicaal leven voor Jezus. Hoe Mozes dat deed, biedt inspiratie voor het leven van vandaag.

Bouwen in een verscheurde wereld (2019)

‘Bouwen in een verscheurde wereld’ verschijnt voor het eerst in 1980. Vanwege de relevantie van de boodschap brengt Open Doors het boek in 2019 opnieuw uit.